Pri stavbe novej alebo rekonštrukcií starej kúpeľne je nesmierne dôležité aby použité materiály a spojovacie prvky spolupracovali. Spoločnosť Den Braven ponúka systémové riešenia, ktoré sú zárukou kvalitnej pokládky dlažby a obkladov. Jednotlivé produkty a ich použitie si popíšeme v jednotlivých krokoch. Viac informácií TU

Krok1 – Pre zjednotenie podkladu pod dlažbu odporúčame použiť opravnú hmotu na betón FINAL. Ide o finálnu sanačnú maltovú zmes na báze cementu, jemných plnív a modifikujúcich prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa mieša s vodou priamo na stavbe. Vytvára trvalo pevný povrch zrovnateľný s pôvodným povrchom.

Opravná hmota na betón FINALOpravná hmota na betón FINAL

Krok 2 – Pre penetračný náter použite jednozložkovú uzatváraciu penetráciu Primer ALFA,, ktorá vytvára elastický, priehľadný, pevný, vodou nerozpustný film. Zároveň vytvorí adhézny mostík medzi následnými vrstvami. Po zaschnutí (cca 2-3 hodiny) môžete aplikovať vrstvu samonivelačnej hmoty.

Jednozložková uzatváracia penetrácia Primer ALFA

Krok 3: Dokonalé vyrovnanie podlahy dosiahnete so samonivelačnou hmotou na podlahy THERMO S300. Ide o vyrovnávací poterový materiál na báze cementu, plnív a špeciálnych zušľachťujúcich prísad ako vyrovnávacia vrstva na vykurované podlahy v občianskej a bytovej výstavbe, ktoré nie sú namáhané na obrus. V neposlednom rade vyhovuje norme EN 13813.

Samonivelačná hmota na podlahy THERMO S300

Krok 4: Nasleduje aplikácia Hĺbkovej penetrácie. . Jedná sa o jednozložkovú nízkoviskóznu kvapalinu s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, ktorý umožňuje vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu. Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, odpeňovacie a konzervačné prostriedky. Neobsahuje ťažké kovy. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým ukotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky ai. minerálne podklady. Je určená na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovatelných polymérnych práškov a cementu.

Hĺbková penetrácia

Krok 5: Tekutou lepenkou vytvoríme prvú vrstvu hydroizolácie tak, že ju nanesieme konzistentne po celej dĺžke vo všetkých spojoch pomocou velúrového valčeka. Jedná sa o dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodná pre izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.

Tekutá lepenka

Krok 6: Tesniaci pás PROFI(Trvale pružný kaučukový pás, na báze špeciálnej polyesterovej tkaniny s termoplastickým elastomerom) vkladáme do všetkých spojov do práve aplikovanej mokrej zmesi Tekutej lepenky. Po aplikácii s hydroizolačnými nátermi vytvára pružné tesnenie rohových škár v stenách a podlahách. Ako alternatíva môže poslúžiť  páska FLEECEBAND. Jedná sa o lepiaci butylový pásik s vrstvou netkanej textílie z lícnej strany a zo zadnej strany opatrený strhávajúcim papierom (krycia fólia). Fleeceband je určený k vytvoreniu vodotesných a parotesných spojov.
Vo všetkých spojoch aj napriek použitiu tesniacich pásov PROFI alebo tesniacej pásky FLEECEBAND nanášame druhú vrstvu hydroizolácie (Tekutá lepenka), ktorá by mala byť nanesená krížovou metódou v konzistentnej vrstve.

Tesniaci pás S-T Profi     

Páska FLEECEBAND (butylový pás s textíliou)

Krok7: Následne aplikujte flexibilné Lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TES1 alebo Flexibilné Lepidlo na obklady a dlažbu ULTRA FLEX C2TE S2 lepíme dlažbu zubovou stierkou.
SUPER FLEX C2TES1 je deformovateľná malta (S1) vysoko flexibilná – určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Vhodné použiť na lepenie dlažby na podlahové vykurovanie a elektrické vykurované rohože.

Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu SUPER FLEX C2TE S1

 

ULTRA FLEX C2TE S2 je deformovateľná malta (S1) vysoko flexibilná – určená na lepenie keramických obkladov a dlažby z prírodného i umelého kameňa na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo. Je ju možné použiť na lepenie priamo na starú dlažbu, elektrické vykurované rohože, veľkoformátové prvky s vysokou mechanickou záťažou, na omietku, betón, pórobetón, neomietnuté murivo a pod.

Mamut Glue Flexi C2TE S2 – Extrémne flexibilné lepidlo na obklady a dlažby

Krok 8: Po položení obkladu alebo dlažby použijeme škárovaciu hmotu. V ponuke spoločnosti Den Braven nájdete flexibilnú škárovaciu hmotu na obklady a dlažbu, ktorej zloženie je postavené na báze jemne mletých vápencov a cementu, vytvrdzujúcich odparením vody, určená pre škárovanie obkladov a dlažieb i s podlahovým vykurovaním a pre trvalé zaťaženie vodou (bazény). Vyhovuje norme EN 13888: 2009 – Zlepšená cementová škárovacia malta s doplnkovou charakteristikou, zníženou nasiakavosťou vodou a vysokou oteruvzdornosťou.

Flexibilná škárovacia hmota na obklady a dlažbu

Zdroj: https://denbraven.sk