Hutnícky materiál

V našom sortimente nájdete oceľové profily, betonársku oceľ, aj vystužené zvárané siete.

Oceľové profily

Ponúkame:

  • uzavreté profily so štvorcovým prierezom
  • uzavreté profily s obdĺžnikovým prierezom
  • uzavreté profily prierezu T, L, Z

Betonárska oceľ

Betonárska oceľ, betonárska výstuž alebo oceľové prúty, hovorovo roxory sú oceľové tyče, ktoré sa vkladajú do betónu, s cieľom zvýšiť jeho nosnosť a vytvárajú tak spolu železobetón. Betonárska oceľ sa používa na armovanie (spevňovanie) nosných konštrukcií, oporných múrov, prekladov, základových pásov, pätiek, dosiek, železobetónových stropných dosiek a ostatných monolitických častí stavieb. Ponúkame betonársku oceľ v tyčiach, zvitkoch, aj ako valcovaný drôt.

Vystužené zvárané siete

Vystužené zvárané siete alebo kari siete sa používajú na armovanie (spevnenie) základových dosiek, komunikácií, betónových poterov, stropných nadbetonávok, betónových mazanín, podkladových betónov a ostatných monolitických častí stavieb.