Strešné laty

Strešné laty sa využívajú na doplnkové podkrovné stavby a interiérové stavebné úpravy, výrobu nosných konštrukcií, deliacich stien a regálov alebo výrobu drevených konštrukcií rôznych druhov. Rôzne formáty strešných lát sú vyrábané pre rôzne druhy strešných krytín, treba si zvoliť ten správny.

Strešné laty

Ponúkame strešné laty viacerých rozmerov a rôznej pevnosti. Strešné laty sú impregnované, vyrábané zo smreku, jedle alebo borovice. Dodávajú sa ako paralelne omietané alebo prismované.