Murovací materiál

Materiál na zhotovenie základov budov, zvislých nosných aj nenosných stien a múrov.

Betónové murovacie materiály

Betónové murovacie tvárnice sú určené pre murovanie vonkajších i vnútorných nosných a nenosných múrov. Sú vhodné na rýchlu a ekonomickú výstavbu stien stavieb, na nosné murivo s požiadavkou na vysokú nosnosť a pre nenosné murivo deliacich priečok.
Debniace tvárnice sú vyrobené z prostého betónu, vnútorná dutina tvárnice sa zalieva betónovou zmesou. Používajú sa na stavbu stien a priečok suterénov, základov, rôzne šachty, steny bazénov, ale aj ako oporné múry a ploty. V ponuke máme aj debniace tvárnice pilierové, ktoré slúžia na vytvorenie pilierov a stĺpov.

Pórobetón, presné murovacie tvárnice

Pórobetón ponúka vysoký štandard tepelnej izolácie, mimoriadnu stabilitu a odolnosť, ľahkú manipuláciu a spracovanie, je nehorľavý, ekologický a zaisťuje príjemnú vnútornú klímu. Pórobetón je pomerne mäkký materiál, ľahko sa na stavbe reže na požadovaný rozmer a jednoduchšie sa do neho vysekávajú drážky na vedenie rozvodov.

Pálený murovací materiál

Pálený murovací materiál alebo tehla predstavuje množstvo výhod. Tehla zabezpečuje prirodzená priestorová klíma, má optimálnu difúznu priepustnosť, je odolná voči vode a vlhkosti, hnilobe, plesniam, škodcom a chemickým vplyvom. Tehla má výborné akustické vlastnosti, chráni proti hluku, má tiež vysoká miera požiarnej odolnosti, je pevná, stála a bezpečná. Výhodou je aj rýchla a úsporná výstavba pri použití tehly.

Vápenno-piesková tehla

Vápennopieskové tehly sa vyznačujú vysokou objemovou hmotnosťou a extrémnou únosnosťou. Sú preto vhodné predovšetkým k vymurovaniu namáhaných stien a pilierov, vrátane nosných vnútorných priečok. Vápenno-pieskové tehly majú výborné termoizolačné schopnosti, enormnú schopnosť tepelnej akumulácie a vysokú tepelnú zotrvačnosť. Navyše má tento typ tehly výborné zvukovo izolačné schopnosti, ktoré sa ešte umocňujú vrstvou tepelnej izolácie.