Spoločnosť POLYFORM sa úspešne etablovala na trhu so stavebným materiálom už od roku 1993.  Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepelnej a zvukovej izolácie z expandovaného polystyrénu (EPS) pre stavebný priemysel.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vysokému štandardu kvality a odbornému prístupu si spoločnosť získala dôveru mnohých spoločností a zákazníkov nie len na Slovensku ale aj v Európe. Hodnody spoločnosti a jej zamestnancov vychádzajú zo slov: etika, zodpovednosť a transparentnosť. Spoločnosť chápe, že úspech spoločnosti závisí od úspechu a spokojnosti zákazníkov a práve preto si zakladá na spolupatričnosti a spolupráci, a snaží sa budovať dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy so svojimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi.

Spoločnosť ponúka riešenia, medzi ktoré patria:

  • vysokokvalitné výrobky a služby
  • poskytovanie zákazníckej podpory
  • stabilné obchodné vzťahy
  • neustále minimalizovanie vplyvu na životné prostredie a podpora udržateľnosti
  • podpora miestnych komunít, charitatívnych organizácií a environmentálne iniciatívy

Spoločnosť POLYFORM už 30 rokov  poskytuje stabilné obchodné vzťahy, ktoré umožňujú dlhodobo zvyšovať  pohodlie domova.

Zdroj: https://polyform.sk/

Téma zvyšovania cien energií a ich nedostatok je všade okolo nás. Aktuálne prebiehajú výzvy „Zelená domácnostiam“ a „Plán obnovy“, pri ktorých štát ponúka spoluúčasť pri obnove rodinných domov. Cieľom je znížiť spotrebu energie.

Sledujete aktuálny vývoj v oblasti obnovy rodinných domov? Zaujíma Vás ako získať podporu na obnovu z výzvy „Zelená domácnostiam“? Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a zákazníckej podpore získate všetky potrebné informácie na jednom mieste. Viac informácií zistíte v článkoch k téme:

Skutočnosť, že spoločnosť nie je ľahostajná voči životnému prostrediu, dokazuje výroba produktov pri, ktorej využíva zdroje a materiály s čo najnižším vplyvom na životné prostredie. Aktívne podporuje recykláciu a zhodnocovanie odpadov z EPS. Cieľom je takto prispieť k udržateľnému rozvoju a zabezpečiť, aby výrobná činnosť nebola negatívnym faktorom v ochrane prírody a kvality života na zemi.

Viac o recyklácií sa dočítate na našej stránke „Recyklácia EPS“ Aktuálny zoznam zberných dvorov na recykláciu odpadu z EPS nájdete na stránke „Zberný dvor“.

Viac informácií o produktoch spoločnsoti POLYFORM nájdete v linku: https://polyform.sk/produkty

Zdroj k článku: https://polyform.sk/