SOAS Hĺbková penetrácia

Jednozložková nízkoviskózna kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady.Špeciálna hĺbková penetrácia je vodou riediteľná kompozícia na báze modifikovaného styrén-akrylátového kopolyméru, ktoré umožňujú vysoký stupeň kotvenia na anorganických časticiach substrátu. Penetrácia obsahuje povrchovo aktívne látky, zabraňujúce peneniu a konzervačné prostriedky. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cemento-vláknité dosky aj minerálne podklady. Je určená k spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézny mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietky, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispergovateľných polymérnych práškov a cementov.

 

Použitie:

– Na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cementovláknité dosky aj minerálne podklady
– Penetrácie betónových podláh pred aplikáciou samonivelačných a vyrovnávacích stierok
– Na spevnenie a zjednotenie nasiakavosti podkladu
– Zjednotenie nasiakavosti podkladu pred lepením obkladov a dlažieb
– Ako adhézny mostík pre ďalšie materiály: vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietkoviny, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií

 

Vlastnosti: 

• Vysoká výdatnosť
• Kopolymerná disperzia
• Vynikajúce ukotvenie k podkladu
• Výborné zmáčanie všetkých nasiakavých podkladov, zjednocuje nasiakavosť
• Spevňuje podklad, zvyšuje jeho mechanickú odolnosť
• Po vytvrdení vo vode nerozpustná
• Bez obsahu alkylfenoletoxylátov
• Neobsahuje ťažké kovy
• Difúzne otvorená

 

Technické parametre

Farbatransparentná
Baleniekanister 5l
Konzistenciakvapalina s nízkou viskozitou
Hustota1,00 – 1,01 g/ml
pH7,0 – 8,0
Riedenies vodou až 1:5
Aplikačná teplota+5 / +30 °C pri vzduchu i podklad
Doba schnutia penetračného náteru2-3 hod. pri 20°C / 60% relatívnej vlhkosti vzduchu
Spotreba0,20 l/m2
Výdatnosťaž 30 m2/l pri riedení 1:5, v závislosti na nerovnosti a nasiakavosti podkladu
Skladovateľnosť24 mesiacov, pri teplotách od +5°C do +30°C. Pri preprave a skladovaní nesmie zmrznúť