Jednozložkový acetátový silikónový tmel transparentný. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Ideálny pre použitie na sklenárske práce, tmelenie, tesnenie škár v domácnosti, tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla a keramiky, tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukciách v stavebníctve, priemysle a pod.

Vlastnosti:

  • Nízkomodulový, nepretierateľný
  • Trvale pružný, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
  • Vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie

Technické parametre

Základ
silikón - acetát
Konzistencia
tixotropná pasta
Hustota (g/ml)
0,97
Tepelná odolnosť (°C)
–50 / +120 po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť (°C)
-15 pri preprave
Aplikačná teplota (°C)
+5 / +40
Rýchlosť nanášania (g/min)
600 Ø 3 mm / 6,3 Bar
Doba vytvorenia povrch. vrstvy (min)
 13 23°C / 55% vlhkosť
Rýchlosť vytvrdnutia (mm)
1,5 za 24 h / pri 23°C / 50% vlhkosť
Možnosť pretierať
nie
Dilatačná schopnosť (%)
± 25
Stekavosť (mm)
< 2 ISO 7390
Ťažnosť (%)
600 DIN 53504
Modul 100% (MPa)
0,3 N/mm2 DIN 53504
Pevnosť v ťahu (MPa)
1,3 N/mm2 DIN 53504
Tvrdosť podľa Shore A (3 s) (°)
15 ± 3 DIN 53505
Minimálna šírka škáry (mm)
4
Maximálna šírka škáry (mm)
25