Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodný na izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.

Vlastnosti:

  • vysoká priľnavosť k stavebným materiálom
  • na vodorovné aj zvislé plochy
  • vysoko flexibilná
  • prvotriedna vodotesnosť
  • po vytvrdnutí trvale pružná, mrazuvzdorná
  • odolná chlórovanej vode
  • odoláva tlakovej vode
  • použiteľná pre interiér, aj exteriér

Technické parametre

Hrúbka
T(1) ± 1 mm
Dĺžka
L(2) ± 2 mm
Šírka
W(2) ± 2 mm
Pravouhlosť
S(2) ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť
P(5) ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe
BS150 ≥ 150 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
CS(10)100 ≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v)
DS(N)2 ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C)
DS(70,-)2 max. 2%
Deformácia pri určených podmienkach tlak. zaťaženia a teploty (20 kPa, 80°C, 48 h)
DLT(1)5 ≤ 5%
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm)
2,75 m2 .K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,036 W/(m.K)
Trieda reakcie na oheň
E
Objemová hmotnosť
min. 17,8 kg/m³ *