Sklotextilná mriežka zo sklených vlákien odolná voči alkáliám (ETICS-THR) určená na povrch vonkajších fasádnych zatepľovacích systémov. Pri povrchu z dosiek EPS alebo z minerálnej vlny musí byť sklotextilná mriežka inštalovaná nasl.: Sklotextilna mriežka sa vtláča do armovacej vrstvy vo zvislých pásoch od vrchu dole. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm. Povrch musí byť vyhladený tak, aby bola sklotextilná mriežka uprostred armovacej vrstvy v prípade EPS a vo vonkajšej tretine v prípade minerálnej vlny.

Technické parametre

Spôsob tkania
sieťka
Rozmer oka (smer osnovy x útoku) (mm)
(4.5 x 3.8) ± 0.5 Cl. 2.2.4 of EAD 040016-00-0404
Priemerná veľkosť oka (smer osnovy x útoku) (mm)
(6.0x 4.5) ± 0.5 Cl. 2.2.4 of EAD 040016-00-0404
Plošná hmotnosť tkaniny na jednotku (g/m2)
150 (± 5%) Cl. 2.2.8 of EAD 040016-00-0404
Počet nití - Osnova (na 10cm)
(23 x 2) ± (1 x 2) EN 1049-2
Počet nití - Útok (na 10cm)
17 ± 1 EN 1049-2
Pevnosť v ťahu - Osnova (N/mm (N/5 cm))
≥ 35 (≥ 1750) Cl. 2.2.7 of EAD 040016-00-0404
Pevnosť v ťahu - Útok (N/mm (N/5 cm))
≥ 35 (≥ 1750) Cl. 2.2.7 of EAD 040016-00-0404
Pevnosť v ťahu po povrchovej úprave
≥ 50 % pevnosti v pôvodnom stave ≥ 20 N/mm Cl. 2.2.7 of EAD 040016-00-0404
Obsah popola (%)
83 ± 4 Cl. 2.2.2 of EAD 040016-00-0404
Tepelná odolnosť (MJ/kg)
≤ 6.3 ISO 1716