Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť v tlaku 20 MPa. Podlahová hmota je určená na zhotovenie vnútorných spojených poterov. Tvorí podkladovú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí v hrúbke 10 – 40 mm, určený pre použitie do interiéru.

Najdôležitejšie vlastnosti:

  • hrúbka vrstvy 10 – 40 mm
  • pochôdznosť po 24 hodinách
  • ručné spracovanie
  • pevnosť v tlaku 20 MPa