Tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS). Aby sa zvýšila požiarna bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant). Retardér horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného používania.

Vlastnosti:

  • vynikajúce izolačné vlastnosti
  • ľahký, nákladovo výhodný so zvýšenou požiarnou odolnosťou
  • so zvýšenou požiarnou odolnosťou
  • nízkonasiakavý
  • priateľský k životnému prostrediu
  • 100 % recyklovateľný
  • šetriaci energiu
  • odolný voči úderom a tlaku

Technické parametre

Hrúbka
T(1) ± 1 mm
Dĺžka
L(2) ± 2 mm
Šírka
W(2) ± 2 mm
Pravouhlosť
S(2) ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť
P(5) ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe
BS150 ≥ 150 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
CS(10)100 ≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v)
DS(N)2 ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C)
DS(70,-)2 max. 2%
Deformácia pri určených podmienkach tlak. zaťaženia a teploty (20 kPa, 80°C, 48 h)
DLT(1)5 ≤ 5%
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm)
2,75 m2 .K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,036 W/(m.K)
Trieda reakcie na oheň
E
Objemová hmotnosť
min. 17,8 kg/m³ *