Tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,… Aby sa zvýšila požiarna bezpečnosť, dosky EPS POLYFORM sú vyhotovené ako samozhášavé. To zabezpečuje retardér horenia PFR (PolyFlameRetardant). Retardér horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného používania.

Vlastnosti:

  • vynikajúce izolačné vlastnosti
  • ľahký nákladovo výhodný so zvýšenou požiarnou odolnosťou
  • nízkonasiakavý
  • priateľský k životnému prostrediu
  • 100 % recyklovateľný
  • šetriaci energiu
  • odolný voči úderom a tlaku

Technické parametre

Hrúbka
T(1) ± 1 mm
Dĺžka
L(2) ± 2 mm
Šírka
W(2) ± 2 mm
Pravouhlosť
S(2) ± 2 mm/ 1000 mm
Rovinnosť
P(5) ± 5 mm/ bm
Pevnosť v ohybe
BS150 ≥ 150 kPa
Napätie v tlaku pri 10% stlačení
CS(10)100 ≥ 100 kPa
Rozmerová stabilita pri stálych normálnych laboratórnych podmienkach (23°C,50% r.v)
DS(N)2 ± 0,2%
Rozmerová stabilita pri určených podmienkach teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (48 hod.,70°C)
DS(70,-)2 max. 2%
Deformácia pri určených podmienkach tlak. zaťaženia a teploty (20 kPa, 80°C, 48 h)
DLT(1)5 ≤ 5%
Tepelný odpor RD (pri hrúbke 100 mm)
2,75 m2 .K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ
0,036 W/(m.K)
Trieda reakcie na oheň
E
Objemová hmotnosť
min. 17,8 kg/m³ *