Vlastnosti:

  • Znižujú vzlínanie vlhkosti pri výstavbe
  • Znižujú riziko vzniku plesní v kritických detailoch
  • Doplňujú výškový modul stien
  • Vhodné i na steny z iných materiálov
  • Zlepšujú izolačné vlastnosti päty stien

Rozmery

hrúbka 375 mm
599 × 124 × 375 mm
hrúbka 300 mm
599 × 124 × 300 mm
hrúbka 250 mm
599 × 124 × 250 mm