Systém veľkoformátových pórobetónových tvárnic vhodný na strojové murovanie.

Vlastnosti:

  • Skracuje čas murovania, 0,5 m² muriva v jenom kroku
  • Znižuje počet murárov, čata 2 pracovníci
  • Znižuje fyzickú námahu murárov
  • Zvyšuje presnosť steny
  • Znižuje stavebné náklady

Univerzal HL

hrúbka 375 mm
599×749×375 mm
hrúbka 300 mm
599×749×300 mm
hrúbka 250 mm
599×749×250 mm

Statik HL

hrúbka 375 mm
599×749×375 mm
hrúbka 300 mm
599×749×300 mm
hrúbka 250 mm
599×749×250 mm