Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť 20 MPa.

Vlastnosti:

 • Hrúbka vrstvy 35 – 70 mm
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa
 • Ručné spracovanie
 • Balenie 25kg

Charakteristika a výhody:

 • Aplikačná hrúbka vrstvy:
  • Kontaktný poter: 35-45 mm
  • Oddelený poter: 35-70 mm
  • Plávajúci poter: 45-70 mm
  • Poter na podlahovom vykurovaní: 45 mm + priemer rúrok
 • Pre ručné spracovanie
 • Pochôdznosť po cca 24 hod.
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa

Kontaktný poter: Podkladová konštrukcia je dostatočnej kvality umožňujúcej pripojenie pomocou kontaktného mostíka.

Oddelený poter (napr. na separačnú PE fóliu): Podkladová konštrukcia je únosná, avšak nie je možné pripojenie – mastný povrch, rôzne materiály a pod.

Plávajúci poter (napr. na tepelnej izolácii): Podkladová konštrukcia – vrstva je stlačiteľná a je preto nutný dôraz na pevnosť samotného poteru, ktorý roznáša všetky zaťaženia.