Cementová samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm určená do priestorov s vysokou mechanickou záťažou.

Charakteristika a výhody:

  • Vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa
  • Vhodné ako podklad pre epoxidové nátery a stierky
  • Rýchlotuhnúca – pochôdznosť po 2 hodinách
  • Ručné a strojové spracovanie
  • Tvorí podklad pre väčšinu finálnych podlahových povrchov

Vlastnosti:

  • Pevnosť v tlaku 30 MPa
  • Vhodná na vyrovnanie cementových a anhydritových poterov s príslušnou penetráciou
  • Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním
  • Balenie 25kg