Jednozložková cementová samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm s veľmi dobrým rozlivom.

Vlastnosti:

 • Pochôdznosť po cca 3 hodinách
 • Ručné a strojové spracovanie
 • Vhodný pre podlahové kúrenia
 • Určená iba do interiéru
 • Rýchlotuhnúca – pochôdznosť už po 2 – 4 hod.
 • Pevnosť v tlaku 25 MPa
 • Nízke pnutie pri vyzrievaní
 • Vhodná na vyrovnanie cementových a anhydritových poterov s príslušnou penetráciou
 • Vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním
 • Tvorí podklad pre väčšinu finálnych podlahových povrchov
 • Balenie 25kg