Vápennopieskové tehly (VPC) sa dajú použiť pre obvodové a vnútorné murivo.

V interiéri sa dá použiť ako pre nosné, tak výplňové deliace steny a to predovšetkým pre svoju pevnosť v tlaku a zvukové izolačné vlastnosti. Pre vyššie uvedené vlastnosti sú vápennopieskové tehly ideálnym materiálom tiež pre vymurovanie teplene izolačných viacvrsvových obvodových stien. Preto je spoločnost KM Beta jedným zo štyroch autorov prvého cetrifikovaného systému stenových sendvičových konštrukcií na domácom trhu, ktorý nesie obchodnú značku SENDWIX.

V exteriéri možno vápennopieskové tehly použiť napr. na stavbu plotov, stienok, klenb, komínov a krbových telies. Zvláštne postavenie v našej ponuke majú vápennopieskové obkladové pásiky, ktoré sa používajú pre dekoratívne obklady stien z rôznych materiálov.

Rozmery

Tehla 16DF-LD
498x240x248 mm
Tehla 8DF-LP AKU
248x240x248 mm
Tehla 8DF-D
248x240x238 mm
Tehla 8DF-LD
248x240x248 mm
Tehla 12DF-LD
498x175x248 mm
Tehla 1/2 12DF-LD
498x175x123 mm
Tehla 6DF-LD
248x175x248 mm
Tehla 5DF-P
290x240x113 mm
Tehla 5DF-LP
290x240x123 mm
Tehla 5DF-D - dierovaná
290x240x113 mm