Vysoko pevné tvárnice so zlepšenými zvukovo-izolačnými vlastnosťami sa uplatnia najmä pri stavbe vyšších objektov.

Aké sú ich prednosti? Tvárnice PORFIX P4-600 charakterizuje pevnosť 4 MPa.

Na čo sa hodia? Na vymurovanie spodných podlaží budov, na ktoré nadväzujú tvárnice PORFIX do troch až štyroch poschodí. Ich parametre ich predurčujú na murovanie vnútorných nosných priečok a deliacich priečok medzi bytovými jednotkami.

P4-600

500 x 250 x 250 mm
hrúbka muriva 250 mm
500 x 250 x 300 mm
hrúbka muriva 300 mm
500 x 250 x 375 mm
hrúbka muriva 375 mm