Betónové tvarovky z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu za ohybu a v tlaku, vrchná vrstva odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom. Vrchná nášľapná vrstva dlaždíc DEKA je vytvorená vymývaním ťaženého kameniva. Dlaždice DEKA sú vyrábané so skosením po vrchnom obvode. Platne Deka z vymývaného betónu sa používajú ako terasová dlažba, pri zhotovení chodníkov, parkovísk, záhradných cestičiek, dvorov a malých parkovacích plôch. Exteriérové terasy sú pochôdzne a ľahko zaťažiteľné. Pre zaťaženie osobnou autodopravou je nutné uloženie do maltového lôžka. Vrchná vrstva dlažby odolná voči mrazu a rozmrazovacím látkam – vhodná pre exteriérové terasy.

 Vlastnosti:

  • mechanická pevnosť
  • efektný vzhľad
  • príjemné na chodenie
  • odolnosť proti pošmyknutiu
  • pochôdzne
  • ľahko zaťažiteľné

Použitie:

  • Dlaždice DEKA z vymývaného betónu sa používajú pri zhotovení terás, chodníkov, parkovísk, záhradných cestičiek, dvorov a malých parkovacích plôch
  • Pre zaťaženie osobnou autodopravou je nutné uloženie do maltového lôžka

Rozmery

Rozmer
40 x 40 x 3,8 cm
Rozmer
50 x 50 x 3,8 cm
Rozmer
60 x 60 x 3,8 cm