Brúsené tehly Porotherm Profi Kombi sú určené pre omietané jednovrstvové vnútorné a vonkajšie nosné steny, alebo obvodové steny s vonkajším tepelnoizolačným systémom (ETICS). Vyrábajú sa v triede pevnosti P10, P12 a P15, podľa rozmerov tehly. Môžu sa použiť aj pre vnútornú nosnú vrstvu viacvrstvového muriva v kombinácii s tepelnoizolačnou vrstvou prípadne s ďalšími murovanými vrstvami, ktoré tvoria vonkajšiu ochranu viacvrstvového muriva. Na murovanie sa používa malta pre tenké škáry Porotherm Profi, ktorá je súčasťou dodávky tehál (1 vrece malty na 2 palety tehál).

Použitie:

  • určené pre omietané vnútorné a vonkajšie nosné murivo
  • jednovrstvové deliace steny medzi miestnosťami toho istého bytu v rodinných domoch a bytových domoch
  • vnútornú nosnú vrstvu obvodového muriva v kombinácii s tepelnoizolačnou vrstvou (ETICS)
  • prípadne spolu s ďalšími tehliarskymi materiálmi (napr. lícovými tehlami Terca), ktoré tvoria vonkajšiu ochrannú vrstvu muriva

Výhody:

  • úchytné otvory uľahčujúce murovanie
  • masívne tehlové murivo
  • vysoká pevnosť muriva v tlaku
  • dobrá akumulácia tepla
  • nízky odpor proti difúzii vodných pár
  • ložná škára hrúbky 1 mm – minimálna spotreba murovacej malty – minimum množstvo stavebnej vlhkosti v murive

Rozmery

Rozmer 250 x 380 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 250 x 300 x 249 mm
Trieda pevnosti P12 a P15