BRITTERM brúsená tehla je určená pre obvodové nosné a výplňové murivo bez zvislej škáry. Výrobok je chránený proti prenikaniu vody vhodnou vrstvou omietky. Zamýšľané použitie murovacieho prvku je na tenkú vrstvu lepiacej malty alebo tenkovrstvé lepidlo DryBRITTERM.

Výhody:

 • ľahké navrhovanie a stavanie v systéme BRITTERM
 • rozmery v modulovom systéme
 • spojenie na pero a drážku
 • rýchle a jednoduché murovanie
 • úspora malty a pracovného času
 • vhodný podklad pre omietku
 • mechanická pevnosť
 • požiarna odolnosť
 • tepelná a zvuková izolácia
 • ekologická nezávadnosť
 • vlhkosť muriva do 1,5 %
 • akumulačná a difúzna schopnosť

Rozmery

Rozmer 85 x 365 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 115 x 365 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 140 x 365 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 175 x 375 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 250 x 375 x 249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 300 x 125 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 300 x 175 x 249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 300 x 250 x 249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 380 x 125 x 249 mm
Trieda pevnosti P12
Rozmer 380 x 250 x 249 mm
Trieda pevnosti P10
Rozmer 440 x 125 x 249 mm
Trieda pevnosti P8
Rozmer 440 x 250 x 249 mm
Trieda pevnosti P8