Sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva (románskeho vápna) s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva. Odporúča sa tiež na renováciu horizontálnych izolácií, kde sa nedajú použiť klasické metódy izolovania.

Vlastnosti:

  • na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien
  • paropriepustná
  • vyhovuje požiadavkám pre R omietky, EN 998-1:2004
  • odolná proti vlhkosti a soliam
  • na ručné spracovanie
  • balenie 25kg