Keramické stropné vložky pre stropný systém Porotherm s nadbetonávkou. Nosnými prvkami stropného systému sú stropné nosníky Porotherm KPSN, medzi ktoré sa stropné vložky ukladajú nasucho. Príslušenstvom stropného systému sú vencové tehly Porotherm VT. Kompletný strop s požadovanou únosnosťou vzniká až vďaka ďalším prvkom zhotoveným na stavbe: systém stužujúcich vencov nad nosnými stenami| spojovacia výstuž na koncoch nosníkov zasahujúca do stužujúcich vencov| nadbetonávka vystužená zváranými sieťami| prípadne stužujúce rebro v smere kolmom na nosníky. Hotový strop musí byť zo spodnej strany omietnutý, a to aj v prípade, že je odspodu použitý zavesený podhľad.

Výhody:

  • dĺžkový modul kompatibilný s tehlami Porotherm
  • malá hmotnosť
  • jednoduchá a rýchla montáž
  • súvislý keramický podhľad stropu
  • optimálny podklad pre omietanie

Rozmery

KSV 17/60
250×520×170 mm
KSV 17/45
250×370×170 mm
KSV 10/60
250×520×100 mm
KSV 10/45
250×370×100 mm