Tvárnice s jednou (UH19) resp. štyrmi (ST20, ST25) priebežnými dutinami vyrobené z obyčajného betónu. Tvárnice DP70 sú bezdutinové stropné vložky vyrobené z obyčajného betónu. Betónový stropný systém Premaco predstavuje progresívnu technológiu zhotovenia monolitickej železobetónovej stropnej konštrukcie.
Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú stropné nosníky – trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom, druhým sú betónové stropné tvárnice – vložky. Vyskladaním jednotlivých prvkov a dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

Vlastnosti:

  • vysoká únosnosť
  • jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov
  • rýchlosť a presnosť ukladania
  • kvalitný podklad pre nanášanie omietky
  • ekologická nezávadnosť

Použitie: 

  • v občianskej výstavbe
  • priemyselnej výstavbe
  • bytovej výstavbe

Rozmery

ST20
20 x 25 x 62 cm
ST25
25 x 25 x 62 cm
UH19
19 x 25 x 30 cm
DP70
9 x 25 x 62 cm