SpeziKalk je veľmi jemne mletý vapenný hydrát. Vápenný hydrát sa vyráta hydratizáciou vysoko kvalitného vápna. Jeho prednosťou je možnosť jeho okamžitého použitia, pretože je objemovo stály.

Použitie:

  • stavebné účely
  • výroba suchých omietkových zmesí
  • úprava pitnej vody
  • zmäkčovanie vody
  • výroba umelých vláken, tukov, mazív
  • odsírovanie