Príslušenstvo Rigips je súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality. Príslušenstvo je vyrobené z materiálu, ktorý vyhovuje najvyšším kritériám a normám. Spoľahlivosť príslušenstva je overená dlhoročnou spoluprácou s najlepšími sadrokartónovými montážnikmi.

Používanie systémových riešení, originálneho príslušenstva a profilov Rigips zaručuje ideálne spojenie prvkov a tým dlhú životnosť konštrukcie.

Skrutky Rigidur sa používajú na spájanie podlahových dielcov Rigidur E20 a E25. Skrutky Rigidur sú k dispozícii s rozmermi 3,9 × 19 mm a 3,9 × 22 mm.