Typický tvar škridly Steinbrück sa na strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu nestráca ani v súčasnosti. Svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou. Možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami a rekonštrukcia strechy bez zmeny latovania predstavuje výrazne zníženie nákladov.

Vlastnosti:

  • tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
  • možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov