Vápenocementová sanačná omietka s vysokým obsahom špeciálnych, difúzne otvorených mikropórov. Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou a na ochranu nových stavieb v priestoroch vystavených vlhkosti a soli. Používa sa na vnútornú a vonkajšiu základnú omietku ako aj na omietanie soklov budov, pivničných priestorov a klenbových konštrukcií. Vhodná pre všetky typy stien (z tehál, kameňa, betónu). Kvôli svojej jemnej zrnitosti (max do 1mm), je vhodná tiež na jemnú sanačnú omietku. Nie je vhodná ako izolant pri aktívnych priesakoch vody.

Vlastnosti:

  • vyhovuje požiadavkám pre R omietky, EN 998-1:2004
  • jadrová omietka a jemná sušiaca omietka v jednom
  • minimálna a jednorazová vrstva 2 cm
  • čas miešania min. 10 minút
  • na manuálnu aplikáciu
  • balenie 25kg