Tenkovrstvová, lepiaca maltová zmes (T) triedy M10 podľa STN EN 998-2 s priľnavosťou vyhovujúcou pre ručné spracovanie.

Vlastnosti:

  • pevnostná trieda M10
  • ľahko spracovateľná
  • dobrá priľnavosť
  • mrazuvzdorná
  • ručne spracovateľná
  • balenie 25kg

Použitie:

  • vhodná pre murovanie normou povolených murovacích prvkov
  • vhodná pre murovacie prvky rôznych rozmerov
  • vhodná pre keramické, pórobetónové a vápenno-pieskové prvky
  • vhodná pre obytné a priemyselné priestory