Vápenno-cementová sanačná omietka triedy GP CS II W1 podľa STN EN 998-1.

Vlastnosti:

  • dobrá priľnavosť
  • výborná paropriepustnosť
  • ľahko spracovateľná
  • spracovateľná ručne aj strojne
  • hydrofobizovaná
  • obsahuje veľké množstvo pórov
  • balenie 25kg

Použitie:

  • minerálna omietka slúžiaca k vysušeniu zavlhnutých murív
  • vhodná ako jadrová omietka pre zavlhnuté murivo neošetrené hydroizoláciou
  • nie je vhodná ako jadrová omietka na soklové časti