Ohňom sušený, triedený kremičitý piesok na posyp s vysokým obsahom kremeňa.

Vlastnosti:

 • vysoký obsah kremeňa
 • je mrazuvzdorný
 • je bez prachu
 • ohňom sušený
 • neobsahuje organické látky
 • zrnitosť 0,5 – 1,0 mm
 • balenie 25kg

Použitie:

 • na vonkajšie aj vnútorné použitie
 • na vyplnenie škár starej aj novej exteriérovej zámkovej dlažby
 • ako plnivo do umelých živíc
 • ako posypový materiál na vrstvy umeloživičných priemyselných podláh
 • pre stavebné účely
 • ako násyp športových ihrísk a umelých trávnikov
 • ako zimný protišmykový posyp
 • na otryskávanie pieskom
 • na filtráciu vody (možnosť použitia je závislá od technických parametrov konkrétneho filtrovacieho zariadenia)