Vápenno-cementová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

Použitie:

  • vhodná na steny v interiéri a exteriéri
  • výborná paropriepustnosť
  • ručne spracovateľná
  • výborná priľnavosť k podkladu
  • hrúbka vrstvy 10-15 mm
  • zrnitosť 0-1 mm
  • spotreba 16-17 kg suchej zmesi/m2/10 mm
  • balenie 30kg, 40kg