Vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1

Použitie

  • vápenno-cementová jadrová omietka
  • vhodná na steny v interiéri a exteriéri
  • vhodná ako podklad pod finálnu vrstvu vrchnej omietky
  • vhodná pre ručné murovanie
  • ručne spracovateľná
  • hrúbka vrstvy 15-20 mm
  • zrnitosť 0-2 mm
  • výdatnosť : 30 kg = cca. 2,40 m2/10 mm
  • balenie 30kg, 40kg