Vápenno-cementová jadrová omietka triedy GP CS II podľa STN EN 998-1.

Vlastnosti:

 • v jednej vrstve možné naniesť 10-25 mm
 • výborná paropriepustnosť
 • zrnitosť 0-4 mm, šedá
 • ľahko spracovateľná
 • nehorľavá
 • ľahko aplikovateľná ako murovacia malta
 • balenie 40kg

Použitie:

 • vhodná do interiéru a exteriéru
 • vhodná na steny a stropy
 • vhodná pre menšie omietkarske opravy a murovacie práce
 • vhodná ako podklad pod SAKRET vrchné omietky
 • nevhodná na soklové časti, na vonkajšie steny pivníc, na steny namáhané posypovou soľou alebo silnými dažďami