Hydraulicky tuhnúca, polymér-cementová stierka triedy CT-C25-F6 podľa STN EN 13813.

Vlastnosti:

 • hrúbka vrstvy 1,5-10 mm
 • vysoký konečná pevnosť
 • vhodná pre podlahové kúrenie
 • pochôdzna po 24 hodinách
 • plne zaťažiteľná po 28 dňoch
 • hydraulicky tuhnúca
 • polymér-cementová stierka
 • balenie 25kg

Použitie:

 • na vonkajšie aj vnútorné použitie
 • na cementové podklady
 • pod obklady a dlažby s bežným zaťažením
 • k vyrovnaniu betónových povrchov
 • k spádovaniu
 • k stierkovaniu betónových podkladov
 • vhodná do pivníc
 • neodporúča sa na povrchy s extrémnym zaťažením (VZV, žeriav, pod.)
 • neodporúča sa ako podklad k dvojzložkovým alebo riedidlovým lepiacim hmotám