Profily Rigips sú súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality zhotoveného diela. Spolu s doskami sú kľúčové pre zabezpečenie základných vlastností konštrukcií Rigips ako sú pevnosť, únosnosť, akustika, požiarna odolnosť a odolnosť voči vlhku. RigiProfily sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu, ktorý prešiel procesom tzv. rigidizácie (stuženia). Účinná hĺbka plechu sa v priebehu procesu rigidizácie zväčší na súčet pôvodnej hrúbky materiálu a hĺbky vzniknutých „prelisov“.

Výhody:

  • v rigidizovanom profile drží skrutka oveľa lepšie, a to vďaka väčšej styčnej ploche závitu
  • pri použití RigiProfilu majú konštrukcie vyššiu pevnosť a znižuje sa tým riziko vzniku prasklín na povrchu sadrokartónových konštrukcií priečok a stien
  • žiadne kĺzanie a vychyľovanie skrutiek pri pripevňovaní sadrokartónových dosiek k RigiProfilom
  • jednoduché a presné strihanie
  • väčšia stabilita konštrukcie pred montážou opláštenia

Použitie:

  • RigiProfil UW je vodiaci profil pre stenové konštrukcie
  • RigiProfily možno používať s bežným originálnym príslušenstvom Rigips (strmene, závesy, spojky a pod.)
  • Zdrsnený povrch RigiProfilov zabezpečuje lepšie upevnenie závesov, a tým aj vyššiu pevnosť konštrukcií počas ich užívania
  • Pri použití RigiProfil UW je popri mechanických vlastnostiach a akustických parametroch zachovaná aj klasifikovaná požiarna odolnosť konštrukčných