RigiProfily sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu, ktorý prešiel procesom tzv. rigidizácie (stuženia). Účinná hĺbka plechu sa v priebehu procesu rigidizácie zväčší na súčet pôvodnej hrúbky materiálu a hĺbky vzniknutých „prelisov“. Montážny profil Rigiprofil UD je vhodný na sadrokartónové podhľady a predsadené steny.

Hlavné výhody:

  • v rigidizovanom profile drží skrutka oveľa lepšie, a to vďaka väčšej styčnej ploche závitu, pri použití RigiProfilu majú konštrukcie stien a stropov vyššiu pevnosť a znižuje sa tým riziko vzniku prasklín na povrchu konštrukcií,
  • žiadne kĺzanie a vychyľovanie skrutiek pri pripevňovaní sadrokartónových dosiek k RigiProfilom, jednoduché a presné strihanie RigiProfilov, väčšia stabilita konštrukcie pred montážou opláštenia sadrokartónom,
  • montáž Rigiprofilov je totožná s montážou bežných (hladkých) profilov.

Použitie:

  • Konštrukčný profil RigiProfil UD sa používa na stropné konštrukcie a na predsadené steny.
  • Konštrukčné profily RigiProfily možno používať s bežným originálnym príslušenstvom Rigips (strmene, závesy, spojky a pod.)
  • Zdrsnený povrch RigiProfilov zabezpečuje lepšie upevnenie závesov, a tým aj vyššiu pevnosť konštrukcií stiena stropov počas ich užívania
  • Pri použití RigiProfilov je popri mechanických vlastnostiach a akustických parametroch zachovaná aj klasifikovaná požiarna odolnosť konštrukčných systémov