Profily Rigips sú súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality zhotoveného diela. Spolu s doskami sú kľúčové pre zabezpečenie základných vlastností konštrukcií Rigips ako sú pevnosť, únosnosť, akustika, požiarna odolnosť a odolnosť voči vlhku. RigiProfily sa vyrábajú z oceľového pozinkovaného plechu, ktorý prešiel procesom tzv. rigidizácie (stuženia). Účinná hĺbka plechu sa v priebehu procesu rigidizácie zväčší na súčet pôvodnej hrúbky materiálu a hĺbky vzniknutých „prelisov“.

Výhody:

  • v rigidizovanom profile drží skrutka oveľa lepšie, a to vďaka väčšej styčnej ploche závitu
  • pri použití RigiProfilu majú konštrukcie sadrokartónových stien vyššiu pevnosť a znižuje sa tým riziko vzniku prasklín na povrchu konštrukcií
  • žiadne kĺzanie a vychyľovanie skrutiek pri pripevňovaní sadrokartónových dosiek k RigiProfilomjednoduché a presné strihanie RigiProfilov,
  • väčšia stabilita konštrukcie pred montážou opláštenia
  • montáž Rigiprofilov je totožná s montážou bežných (hladkých) profilov

Použitie:

  • Konštrukčný profil RigiProfil CW je zvislý profil pre konštrukcie sadrokartónových stien a priečok.
  • RigiProfil CW možno používať s bežným originálnym príslušenstvom Rigips (strmene, závesy, spojky a pod.)
  • Zdrsnený povrch RigiProfilov zabezpečuje lepšie upevnenie závesov, a tým aj vyššiu pevnosť konštrukcií počas ich užívania
  • Pri použití RigiProfilov je popri mechanických vlastnostiach a akustických parametroch zachovaná aj klasifikovaná požiarna odolnosť konštrukčných systémov