Rýchlo tuhnúca, biela, flexibilná, zušľachtená, prášková lepiaca malta kryštalicky viažuca vodu na lepenie obkladov a dlažieb do maltového lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm, odolná pôsobeniu vody a mrazu, ideálna na lepenie svetlých a priesvitných prírodných kameňov a sklenených mozaikových prvkov. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek, prírodného kameňa a jemnej kameniny a pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Hrúbka maltového lôžka od 4 do 20 mm. Veľmi vhodná na lepenie obkladu na obklad, na lepenie veľkoformátových prvkov a lepenie prírodného kameňa.

Vlastnosti:

  • spracovateľná od +2°C
  • kryštalicky viazaná voda
  • rýchly nábeh pevností, vysoká pružnosť
  • veľká prídržnosť
  • pre hrúbky lôžka 4-20 mm
  • balenie 25kg