Protipožiarna impregnovaná doska RFI je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DFH2 (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách; H2 – so zníženou nasiakavosťou vody). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna hrana kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Výhody:

  • protipožiarne dosky RFI (DFH2) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A – nehorľavé),
  • pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom Rigips je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút
  • znížená absorpcia vody​

Použitie:

  • Na montáž stenových a stropných systémov obvykle s protipožiarnymi požiadavkami. V domácnostiach sa používa pre budovanie sadrokartónových stien a priečok v kúpeľniach a miestnostiach s vyššou vzdušnou vlhkosťou.

Rozmery

Hrúbka 12,5 mm
Rozmer 1200/1250 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm