Protipožiarna doska RF je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DF (D – s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F – so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO (pri hrúbke 18 mm Vario PRO). Priečna kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom.

Výhody:

  • Protipožiarne dosky RF (DF) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A – nehorľavé)
  • Pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút

Použitie:

  • Protipožiarna doska RF (DF) je vhodná do konštrukcií, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť
  • Pri montáži protipožiarnych konštrukcií je potrebné dodržiavať montážne pravidlá a zásady dané technologickými pravidlami a dokumentáciou
  • Protipožiarna doska RF (DF) je odporúčaná na opláštenie šachtového systému

Rozmery

Hrúbka 12,5 mm
Rozmer 1200/1250 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm
Hrúbka 15 mm
Rozmer 1200/1250 x 2000/2500/2600 mm
Hrúbka 18 mm
Rozmer 1250 x 2000/2500/2600 mm