Profimalt je univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti umožňujú jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku, bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.

Prednosti:
• pri výrobe mált na stavbe plne nahrádza cement, vápno a ostatné prísady, čím zjednodušuje organizáciu prác na stavbe
• univerzálny výrobok vhodný na malty a omietky na vonkajšie ako aj vnútorné použitie
• štruktúra prevzdušnených omietok dostatočne prepúšťa vodné pary
• dostatočne dlhá doba spracovateľnosti
• jednoduchá manipulácia s výrobkom v 25 kg vreciach
• použitím Profimaltu výrazne ušetríte na nákladoch v porovnaní s tradičnou formou murovania a omietania pomocou cementu, vápna a ostatných prísad do mált

Použitie:
• výroba mált na murovanie všetkých typov kusového staviva, ako sú tehly, tehlové bloky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod.
• výroba omietok na vonkajšie i vnútorné použitie na všetky typy stavieb
• vyrobená malta sa nanáša pri omietaní vo vrstve od 1 cm do 4 cm ručným nanášaním
• odporúčame spracovanie pri vonkajšej teplote vyššej ako + 5°C
• nevhodné na výrobu betónu