Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

Použitie: Nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov.

Profilovanie: S dvojitým perom, drážkou (PD) a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

Spracovanie: Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Aké tvárnice ponúkame?

  • tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ
  • presné tvárnice pre nosné a obvodové steny
  • presné tvárnice pre nenosné steny
  • veľkoformátové tvárnice Ytong Jumbo
  • veľkoformátové tvárnice na strojové murovanie Silka Tempo
  • zakladacie tvárnice Ytong Start
  • vencové tvárnice
  • tvárnice Silka pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou
  • pilierové tvárnice

Rozmery P4-550

499 × 249 × 300 mm
profilovanie PD, 30ks na palete
499 × 249 × 375 mm
profilovanie PD, 24ks na palete
599 × 249 × 250 mm
profilovanie PD, 36ks na palete
499 × 249 × 300 mm
profilovanie HL, 30ks na palete
599 × 249 × 200 mm
profilovanie HL, 42ks na palete
599 × 249 × 250 mm
profilovanie HL, 36ks na palete