Tvárnice z autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

Použitie: Tvárnice hrúbky 50mm a 75mm: obmurovky, prímurovky, interiérové prvky. Tvárnice hrúbky 75 mm je možné po statickom posúdení použiť na priečky malých rozmerov (WC, kúpelňa), ktoré nie sú zaťažené vodorovnými silami a oslabené inštalačnými drážkami. Tvárnice hrúbky 100 mm a viac sa používajú na nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky, interiérové prvky.

Profilovanie: S dvojitým perom, drážkou a úchopnými kapsami (PDK) alebo hladké (HL).

Spracovanie: Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať výhradne murárske lyžice Ytong zodpovedajúcej šírky. Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame Ytong lepiacu maltu rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). Pre založenie 1. radu muriva použivať Ytong zakladaciu maltu tepelnoizolačnú.

Aké tvárnice ponúkame?

  • tepelnoizolačné tvárnice Lambda YQ
  • presné tvárnice pre nosné a obvodové steny
  • presné tvárnice pre nenosné steny
  • veľkoformátové tvárnice Ytong Jumbo
  • veľkoformátové tvárnice na strojové murovanie Silka Tempo
  • zakladacie tvárnice Ytong Start
  • vencové tvárnice
  • tvárnice Silka pre akustické murivo a murivo s vysokou pevnosťou
  • pilierové tvárnice

Klasik P2-500

599 × 249 × 250 mm
hrúbka muriva 250 mm
599 × 249 × 200 mm
hrúbka muriva 200 mm
599 × 249 × 150 mm
hrúbka muriva 150 mm
599 × 249 × 125 mm
hrúbka muriva 125 mm
599 × 249 × 100 mm
hrúbka muriva 100 mm
599 × 249 × 75 mm
hrúbka muriva 75 mm

Pre obmurovky P4-550

599 × 249 × 50 mm
hrúbka muriva 50 mm