Cementový poter pre ručné aj strojové spracovanie. Materiál môže byť použitý na všetky bežné podkladové vrstvy, je vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní. Pri kontaktnom potere, kedy je poter previazaný s podkladom, podklad upraviť vhodným penetračným náterom napr. Baumit Grund alebo SuperGrund.

Vlastnosti:

  • Cementový poter
  • Ručné aj strojové spracovanie
  • Vhodný na podlahové vykurovanie

Použitie:

  • Baumit Poter je vhodný na všetky bežné minerálne podklady ako napr. betón
  • Je vhodný na realizáciu kontaktného, oddeleného, plávajúceho poteru ako aj na podlahy s podlahovým vykurovaním. Je vhodný ako podklad pod finálnu nášľapnú vrstvu pre všetky bežné pristory aj priestory s vyššou vlhkosťou. Materiál je tiež vhodný na výrobu betónových tvárnic