Portlandský kompozitný cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R obsahuje ako doplnkovú látku vápenec a popolček. Popolček zaisťuje priaznivé dodatočné tuhnutie cementu, vápenec zlepšuje rozptyl veľkosti zrna, ako aj efektívnejšie udržanie vody. Pre svoju priaznivú počiatočnú a štandardnú konečnú pevnosť a mierny vývin tepla je tento cement vhodný na použitie v širokom okruhu.

Použitie :

  • monolitové železobetónové konštrukcie pre hĺbkové a výškové stavebné práce
  • betónovanie s „veľkou hmotnosťou”, betónové, železobetónové konštrukcie s veľkým prierezom
  • nosné betónové, železobetónové konštrukcie rodinných domov
  • estrichové betóny, omietky, malty