Vlastnosti:

  • vyznačuje sa vysokými konečnými pevnosťami a pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného tepla
  • obsah vysokopecnej granulovanej trosky v zmesi s podielom jemne zomletého vápence zabezpečuje vysokú plasticitu i hutnosť betónových zmesí a nižšie trhlinkovanie v horúcich letných dňoch
  • je ekologicky najpriaznivejší a vykazuje nižšiu uhlíkovú zo všetkých cementov vyrábaných PCLA a.s.

Použitie:

  • je vhodný prakticky na všetky klasické stavebné práce
  • betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, vodostavebných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže, betóny proti agresívnym vodám, prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C8/10 – C 30/37 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 35/45 iba s plastifikátorom
  • nie je vhodný pre práce kde je požadovaný rýchly nárast pevnosti