Vysokopevnostný portlandský cement pre betóny s požiadavkou najvyšších pevností, potrebou rýchleho oddebnenia alebo zaťaženia konštrukcie, vhodný na betonáže aj v chladnejšom počasí vďaka vysokému vývinu hydratačného tepla.

Použitie
• betóny vysokých pevnostných tried a betóny, kde je nutné rýchle odformovanie
• náročné konštrukcie zo železobetónu aj prostého betónu (napr. schodiská, stĺpy, múry a pod.)
• drobné betónové prvky (tvárnice, dlažba a pod.)

Výhody
• rýchly nárast počiatočných pevností umožňuje
• rýchle odformovanie výrobkov
• rýchlu pochôdznosť betónových plôch
• rýchle zaťaženie zhotovených betónov
• vysoké počiatočné aj koncové pevnosti v tlaku
• dobrá spracovateľnosť, farebná stálosť a nízke objemové zmeny
• vysoký vývin hydratačného tepla umožňuje betonáže aj v chladnejšom počasí