Príslušenstvo Rigips je súčasťou Systému Rigips, ktorý je zárukou kvality. Príslušenstvo je vyrobené z materiálu, ktorý vyhovuje najvyšším kritériám a normám. Spoľahlivosť príslušenstva je overená dlhoročnou spoluprácou s najlepšími sadrokartónovými montážnikmi.

Použitie:

  • Používanie systémových riešení, originálneho príslušenstva a profilov Rigips, zaručuje ideálne spojenie prvkov v zvolenom systéme a tým dlhú životnosť konštrukcie
  • Podlahové lepidlo Rigidur je súčasťou systému pri výstavbe suchých podláh